Астрономите от Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория към БАН съобщават за поредното явление "суперлуние", което ще настъпи около 14 часа и 30 минути на 23 юни 2013 г.

Явлението е комбинация от две събития, които на 23 юни ще настъпят почти едновременно – те са преминаването на Луната през перигея на нейната орбита, при което тя ще се доближи на минимално разстояние от 356 989 км до Земята и настъпването на фаза пълнолуние. Тъй като орбитата на Луната около Земята не е кръгова, а елиптична, при своето въртене тя преминава през точката от нейната орбита наречена перигей - тогава разстоянието между Земята и Луната е най-малко. След около половин месец Луната преминава през точката наречена апогей, в която разстоянието между нея и Земята е максимално. Периодът на преминаване на Луната през перигея (съответно апогея) е около 27.555 деннощия, а интервалът на повторение на фазите (от пълнолуние до пълнолуние, от новолуние до новолуние, от първа четвърт до първа четвърт и т.н.) е около 29.531 денонощия. Това от своя страна означава, че ако някога се случи така, че преминаването през перигея да съвпадне с пълнолунието това събитие ще настъпи отново след около 411.8 денонощия, т.е. малко повече от година. Именно това е и периодът на повторение на "суперлунията".

Тъй като повреме на това събитие разстоянието Земя-Луна е по-малко от средното (което е 384 400 км) теоретично лунният диск трябва да изглежда малко по-голям и малко по-ярък на небето. В действителност при прецизни астрономически измервания и фотографии това би могло да бъде отчетено, но промяната в разстоянието е едва 7 % и горните ефекти трудно биха могли да бъдат забелязани от човешкото око. Една кратка аналогия дава отговор на въпроса защо става така.

Нека си представим, че наблюдаваме с просто око човешка фигура, която се намира на около 3 км от нас (това е напълно във възможностите на нашите очи). Ясно е, че ако се доближим с 200 метра до наблюдаваната от нас фигура (което са същите тези 7 % промяна в разстоянието), тя никак няма да ни се стори по-голяма и по-ярка :).

Бихме могли да наречем "суперлунието" на 23-ти "свръх-суперлуние" понеже разстоянието между Земята и Луната в този момент ще бъде малко над минималното възможно от 356 400 км.

Астрономите са категорични, че явлението "супер Луна" няма да окаже кавото и да било здравословно, емоционално, психологично или политическо въздействие върху Земята.

На 23 юни Луната ще изгрее на фона на звездите от съзвездие Стрелец в 21:02 за София, когато събитието на практика ще е приключило.

Астрономите отбелязват още, че техническото наименование на това явление е перигейна сизигия в системата Земя-Луна-Слънце и понятията от типа "суперлуние", "свръхлуна", "Супер Луна", "свръх-суперлуние" нямат астрономически произход и смисъл, но са лесно разбираеми за хората.

Предишното такова явление настъпи на 6 май 2012 а следващото се очаква през август 2014 година.