Числата от 49-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 8, 15, 35, 46, 21, 33.

II теглене: 13, 15, 14, 6, 47, 43.

---------------------

6 от 42

I теглене: 20, 11, 18, 30, 7, 28.

---------------------

5 от 35

I теглене: 29, 24, 23, 18, 26.

II теглене: 14, 4, 9, 32, 7.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 7, 5, 6.

Печеливши числа: 9, 6, 7.