До края на годината ще се осъществи постепенното изтегляне от Афганистан на българските военнослужещи, като се подготвя нашето участие в невоенна мисия на НАТО „Решителна подкрепа” за обучение от 2015 г. на местните сили за сигурност. През 2014 г. предстои провеждането на преглед на структурата на въоръжените сили, в резултат на който ще бъдат внесени изменения в законодателството.
На редовното заседание на кабинета бе одобрен и Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2013 г. Предстои да бъде разгледан и приет от парламента. За да бъдат запазени способностите на формированията за изпълнение на възложените им мисии и задачи, част от планираните до края на 2014 г. реформи по Плана за развитие на въоръжените сили бяха отменени или отложени.

В резултат на това бяха запазени около 800 длъжности, отменена беше реорганизацията на бригада „Специални сили” в полк, запазена беше авиобазата в Безмер и се пристъпи към възстановяване на закритото през 2012 г. формирование във Враца. Продължи формирането и подготовката на батальонните бойни групи и плановото им сертифициране, като през 2013 г. бяха сертифицирани две. Бойната подготовка се запази като водещ приоритет на отбранителната политика при повишаване на реално проведените учения спрямо 2012 г. и в трите вида въоръжени сили.

Само 570 са регистрираните лица с трайни увреждания за м.г. През 2012 г. средногодишният брой регистрирани в бюрата по труда лица с трайно намалена работоспособност е 15 100, а през 2013 – 15 670. Техният дял от всички регистрирани безработни е съответно 4,1% и 4,2 на сто, гласят официалните данни на МС.

На днешното правителствено заседание бе приет доклад за изпълнението на плана за действие по Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания. Отчетът обхваща дейностите, осъществени в периода 2012-2013 г. Държавата подготвя план за действие по Конвенцията за правата на хората с увреждания.

Министрите от кабинета "Орешарски" одобриха допълнителен трансфер в размер на 493 765 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване. Средствата са предвидени в централния бюджет за 2014 г. С тях ще бъдат разплатени услугите за военноинвалиди и военнопострадали. Двата закона регламентират правото на тази категория лица на престой и ползване на дейности и услуги в базите на „Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД, като изрично предвиждат, че необходимите за целта средства са за сметка на централния бюджет.