В читалнята на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ са получени следните кандидатстудентски справочници за учебната 2014/2015 г.:

1. Русенски университет „Ангел Кънчев“

2. Софийски университет „Климент Охридски“

3. Медицински университет – София

4. Технически университет – София – Справочник и CD

5. Университет за национално и световно стопанство – София

6. Нов български университет – София

7. Минно-геоложки университет – София

8. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Справочник и Студентски съветник

9. Тракийски университет – Стара Загора

10. Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

11. Медицински университет – Плевен

12. Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

13. Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“

14. Висши училища 2014/2015 г.