Окръжният съд в Кърджали отхвърли иска на Мюсюлманското вероизповедание за връщане на собствеността върху терен в пряко съседство с другия спорен имот – историческия музей, предаде кореспондентът на БГНЕС в града.

Върху въпросния терен от 6 581 кв.метра е изградена спортна площадка "Арена Спартак", а първоначалното предназначение е било за летен театър. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Апелативния съд в Пловдив в двуседмичен срок.

Делото за този имот веднъж бе спряно със споразумение между общината и главното мюфтийство, но след изтичането на 6-месечния срок то бе възобновено и гледано на 25 февруари т.г. Същия ден вървеше и делото за сградата на историческия музей. Мюфтийството претендираше, че границите и площта на "Арена Спартак" изцяло съвпадат със завзетия през 1950 г. имот от Кърджалийската мюсюлманска вероизповедна община, а Мюсюлманското вероизповедание било неин правоприемник. Документите, представени в съда обаче не доказват собствеността на мюсюлманите върху три парцела, напротив, те са принадлежали на частни физически лица. Тези поземлени имоти с обща площ 3 931 кв.метра по плановете на Кърджали от 1921 г. и от 1956 г. са отписани по искане на кмета през 2004 г. от актовите книги за държавната собственост и са предадени на общината със заповед на областния управител. Те са част от терена на спортната площадка.

Сега след като летният амфитеатър на Кърджали е спасен, остава да се види изходът от спора за музея. Делото за сградата и терена, върху който е построено някогашното медресе, бе отложено за 8 април.