“Веднъж на пътя срещнах непознато дете и то ми каза, че е гладно. Нямах храна, но му дадох пари, за да си купи хляб. Нашите всеки ден ми дават по лев за училище, затова имах пари, а то нямаше. Мисля, че винаги трябва да правим добро.”

Това разказва Милена Младенова от V клас на ОУ “Георги С. Раковски” в търговищкото с. Голямо Ново. Сега тя и нейните съученици от V до VIII клас под ръководството на учителката си по български Славка Георгиева пишат за първи път в България учебник по доброта.

Историята на Милена с нахраненото от нея дете ще бъде един от уроците в този учебник.

“Учебникът по доброта е вътрешноучилищен проект по моя идея”, допълва Славка Георгиева. “Кой друг, ако не децата могат да се противопоставят най-добре на лошотията в живота”, казва учителката.

Задачата пред учениците е да опишат лични впечатления и случки с добри дела, които самите те са сътворили. Ограничения няма - децата могат да пишат за добрини към възрастни, болни или хора с увреждания, към приятелите и съучениците, към животните.
След това текстовете ще бъдат редактирани и оформени художествено, за да бъдат събрани в учебник.

Той трябва да бъде готов за 24 май.  “Децата ще се учат на добро и затова самите те решиха да направят учебник, а не просто книга за доброто. Всяко тяхно есе за доброто ще завършва с поука, както е при басните.


В учебника ще има и раздел с послания на вече пораснали деца - бивши наши възпитаници, родители на днешни ученици или просто приятели на училището. Учебникът ще бъде от 110 страници, защото на толкова години е нашето училище”, допълва учителката.

Задачата пред децата да пишат за доброто на базата на собствения си социален опит може на пръв поглед да изглежда лесна, но не и за училището в Голямо Ново. Различното тук е, че всички 140 негови възпитаници са от ромски произход. При това от ромската група милет.

Тя е характерна с това, че представителита  по правило са мюсюлмани, а в семействата си говорят само на диалект на турския език. Децата им посещават училище, не отпадат рано, но срещат големи затруднения с българския език, затова и обучението им е затруднено. Много от тях нямат и богат социален опит, защото животът им е затворен предимно в чертите на селото.

Родителите се занимават основно с билкарство и джамбазлък - търговия с коне. В последно време мнозина търсят препитание на гурбет в чужбина и оставят грижите за децата си на баби и дядовци.

“На практика в училище децата трябва да учат и български, и английски. Трудно е, а когато не успяват, те се демотивират. Затова и в нашата педагогическа дейност разчитаме на извънкласните форми на работа, а и в часовете се стремим да превърнем обучението в преживяване, не в изискване.

Заради това с учебника по доброта си поставям още една цел - с моя помощ учениците да видят и усетят как добре звучи българският език”, обяснява още Георгиева. Дали старт на инициативата за учебника на 16 ноември м.г., когато се отбелязва.

Международният ден на толерантността. Учениците се запалили, дори тези, които пишат със затруднения, диктуват на по-силните съученици своите истории. Но преди да ги разкажат, те правят уговорката, че животът в училище ги подготвя да бъдат добри. Последната им инициатива е да събират помощи за питомците в приюта на отец Иван от Нови хан.

Искали да помагат и на бежанците от Сирия, но това се оказала по-сложна работа.
Особено популярен сред тях е социалният експеримент “На твое място”. За да се научат
да помагат на хората с увреждания, учениците се поставят на тяхното място.

Например доброволци ходят цял ден с превръзка на очите с помощта на придружител, за да научат какво е човек да е сляп и защо трябва да му се помага.

“В Голямо Ново има 2 семейства на глухонеми. Веднъж в магазина продавачът не можа да разбере, че един от тях иска да купи 2 хляба и аз му обясних. След това човекът ми благодари на своя език, като постави ръката си върху сърцето и се поклони”, впечатлена е Юлия Недкова от V клас.

Ангел Щерев от VII клас пише в учебника как целият клас се втурнал да помага на съученик, чиято майка починала. Бащата бил безработен и децата събрали пари, за да купят храна за осиротялото семейство.

А Геновева Недкова от V клас разказва как веднъж благородно излъгала баба си, за да  помогне. “Баба живее в друга къща, но всеки ден идва у нас. Веднъж не дойде 2 дни и всички се притеснихме, аз плаках, защото много я обичам. Когато отидох да я видя, я заварих болна. Излъгах я, че съм гладна, за да разбера дали има какво да яде - ако не си бях поискала храна, тя никога нямаше да признае, че вкъщи няма ядене.

След това ми обясни какви продукти да взема и под нейна диктовка  приготвих супа от картофи”, гордо е момиченцето. Добрите истории на другите са подобни: Сияна спряла кръвта от рана на приятелка, Красимира помагала на дядо си, след като го оперирали, Сергей нарязал дърва на баба си.

Много са и добрите случки с животни. Една от тях е на 5-класничката Венцислава Христова, която намерила заедно с братовчедка си 2 измръзнали кученца и двете се грижили за тях, докато пораснат. “След това ги пуснахме на свобода, защото е най-добре да се чувстваш свободен.”

Вени не само разказва трогателна история, но и има за задача да се грижи за училищната библиотека. Тя раздава книги на всички. Като автор в учебника ще се изяви и 7-класничката Сейман Метинова, която е и председател на училищния парламент. Съучениците я избрали, защото по думите им е много отговорна.

“Освен че пишат текстове, децата ще направят и илюстрациите в учебника по доброта - ще сложим техни рисунки и снимки от живота в училище”, допълва картината учителката Славка Георгиева. За предпечата ще помогне нейна колежка, а за отпечатването разчитат и на спонсори.

Идеята за учебника вече станала популярна и сред други от тези училища, които били готови също да напишат такива учебници, уверява Славка Георгиева. Тя вярва в успеха на начинанието, защото има и опит в това отношение - преди да се заемат с темата за добротата, с помощта на своите ученици и техните родители тя издала книжката “Сготвено от мама” с рецепти от ромската кухня на Голямо Ново.

Учебникът трябва да бъде готов на 24 май, но проектът няма да завърши на тази дата. Желанието на неговите автори е и децата, които дойдат след тях в училището, да го четат и да се учат от техните добри постъпки.

“Е, няма как да направим доброто чак свободноизбираем предмет, това би била една много смела идея. Но нашите ученици вече живеят с мисълта, че трябва да правят добро и това се отплаща достойно на човека”, казва още учителката по български език от училището в Голямо Ново Славка Георгиева.