Според резултатите от най-новото проучване на "Евробарометър" за спорта и физическата активност, 59% от гражданите на Европейския съюз рядко или никога не правят упражнения или практикуват спорт, а 41% правят това поне веднъж седмично.

Хората в Северна Европа са по-активни физически от тези в Южна и Източна Европа.
70% от анкетираните в Швеция твърдят, че правят упражнения или спортуват поне веднъж седмично, следват Дания (68%) и Финландия (66%), Холандия (58%) и Люксембург (54%).

На противоположния полюс е България, където 78% никога не правят това, следвана от Малта (75%), Португалия (64%), Румъния (60%) и Италия (60%).
В коментар на резултатите комисарят по въпросите на спорта Андрула Василиу заяви: "Резултатите от проучването на "Евробарометър" потвърждават необходимостта от мерки за насърчаване на повече хора да спортуват и да бъдат физически активни в ежедневието си.

Това е изключително важно не само от гледна точка на здравето, благосъстоянието и интеграцията на хората, но и заради значителните икономически разходи, дължащи се на липсата на физическа активност.

Комисията е поела ангажимент да подкрепи усилията на страните членки за насърчаване на обществеността към по-голяма активност. Ще изпълним приетите наскоро препоръки на Съвета относно укрепващата здравето физическа активност и ще работим по плановете за Европейска седмица на спорта."

Проучването показва, че особено местните власти могат да направят повече за насърчаване на физическата активност на гражданите. Въпреки че 74% от отговорилите смятат, че местните спортни клубове и други организации осигуряват достатъчно възможности за това, според 39% местните власти не правят достатъчно.

Проучването на "Евробарометър" бе проведено по поръчка на Европейската комисия в 28-те страни от ЕС в периода от 23 ноември до 2 декември 2013 г. Анкетирани са близо 28 хиляди души от различни групи от населението.