Трябва да изработим такива изборни правила, които да осигурят честност на изборите, заяви заместник-председателят на Народното събрание Мая Манолова.

Тя покани на национална кръгла маса всички граждански организации и движения, които имат идеи за промяна в изборните правила и ги призова активно да участват в тази дейност.

Днешната среща е само стъпка към промяната на изборните правила, подчерта Манолова. В парламента се обсъждат както основните идеи за промени в изборните правила, така и процедурата, по която ще бъде изработен новият Изборен кодекс. Мая Манолова съобщи, че ще бъде внесено предложение за създаване на парламентарна комисия на паритетен принцип, която да се занимава с изработването на новите изборни правила. Гражданските организации и движения няма да бъдат фон, а основен участник в процеса по изработването на новия Изборен кодекс, подчерта тя.

Мая Манолова накратко изложи предложенията на левицата - за въвеждане на машинното гласуване, да бъде максимално облекчен режима за регистрация и избор на независими народни представители, нови правила за избор на членове на ЦИК, прочистване на избирателните списъци, ясни правила за предизборната кампания и др.

Ангел Славчев от "Граждански контрол", известен с активното си участие във февруарските протести, смята, че трябва да има кръгла маса за промени в Изборния кодекс. Да се състави и правилник за работа на кръглата маса, а към нейния състав като почетен член да бъде призован омбудсмана на републиката, както и двама бивши конституционни съдии. Заседанията да се провеждат веднъж в седмицата, в точен ден и час, призова Славчев.

Гражданите трябва да имат регламентирано участие в постоянните комисии на НС, посочи Антон Димитров от граждански форум "Промяна". Мая Манолова припомни идеята към всяка комисия да бъде създаден обществен съвет, чийто членове да участват в решенията й чрез своята експертиза.

Успоредно с промяната или написването на нов Изборен кодекс трябва да има промяна и в Закона за политическите партии, заяви Найден Кирилов, адвокат, представител на инициативния комитет за учредяване на партия "Република БГ". При сегашните правила проблем са кратките срокове и прекалено големия брой граждани, необходими за регистрация на една партия, трябва да се помисли и за мажоритарния вот, каза той.

Антоанета Цонева от Института за развитие на публичната среда предложи серия от промени. Методиката за определяне на изборния резултат да бъде част от Изборния кодекс, ЦИК да публикува на сайта си изходния код на софтуера, който се използва при обработването на резултатите. Според Цонева гражданите трябва да бъдат информирани как и за какво могат да подават жалби и сигнали до институциите, отговорни за изборния процес. Тя смята, че ЦИК трябва да се превърне в постоянно действащ орган, а стенографските им протоколи от заседанията да се публикуват на Интернет страницата им не по-късно от 3 дни след провеждането им. Също и в Изборния кодекс да се гарантират правата и задълженията на независимите наблюдатели, както и да се има сигурност при отпечатването, съхранението и разпространението на изборните книжа и бюлетини.

Според Цонева в Изборния кодекс трябва да се предвиди повторно преброяване на бюлетините в секции, в които има отчетени над два пъти повече недействителни гласове спрямо средното за страната. Тя смята, че трябва да има дефиниция в него и за политическа реклама и задължение за ясно обозначаване на всяко платено съдържание в медиите. Наложително е да се гарантира безплатно време за отразяване на кампанията в обществените медии. От института са на мнение, че трябва да се възстанови и преференциалното гласуване. Те предлагат и да се намали броя на подписите за издигане на независими кандидати - таванът да стане не повече от 3000 подписа, а броят им да не е по-голям от 1% от избирателите в съответния район.