Астрономът Елизабета Кафау от Хайделбергския университет откри звезда, която не би трябвало да съществува, съобщи научното списание "Нейчър". Небесното тяло е локализирано в съзвездие Лъв. Звездата е по-малка от Слънцето и е съставена изцяло от водород и хелий, с по-малко количество от тежки химически елементи, които астрономите наричат "метали"."Според общоприетите теории звезди като тази, с толкова малка маса и с толкова ниско съдържание на "метали", не би трябвало да съществуват, заяви Елизабета Кафау. За нас беше истинска изненада да открием светилото в тази "забранена зона". Което показва, че трябва сериозно да преразгледаме представите си за раждането на звездите!"

Според космолозите, само най-леките елементи, като хелия и водорода, са възникнали малко след Големия взрив, както и малки количества литий. Другите елементи, включително кислородът, въглеродът и желязото, са се образували по-късно, в ядрата на звездите. Те са се разпръснали във вселената, вследствие на експлозията на звездите, като всяко поколение нови звезди се е обогатявало от елементите, произведени от предците. По този начин, според съдържанието на метали, може с точност да се определи възрастта на една звезда. Предполагаемата възраст на новооткритото светило е над 13 милиарда години. Така небесното тяло може да се окаже най-старото, откривано някога.