Множество грешки и нарушения бяха отчетени от Националния статистически институт в доклада за провелото се електронно преброяване на населението през 2011 г. Неправомерно са били използвани номерата на личните карти на гражданите, участвали в електронното преброяване, вместо електронен подпис, както е било в други страни.
Сред другите нарушения са наличието на въпроси в преброителната карта, които не са били включени в закона, както и въпроси, включени в закона, но липсващи в преброителната карта, което фактически нарушава нормативната база.

Според доклада на националната статистика са били дадени противоречиви указания относно преброяването на жилищните сгради. Преброилите се лица по интернет трябваше да бъдат посетени от преброители, които да попълнят книжна карта за жилищната сграда.

Попълването на електронната карта от едно лице за други лица, членове на домакинството, когато те отсъстват, пък е сериозно нарушение на принципите на преброяването, което се отразява и на качеството на данните, посочват от НСИ.

Отражение е дало и неправомерното уволнение, съкращение или напускане на шестима експерти на ключови позиции с дългогодишен опит в областта на преброяванията на населението преди и по време на пробното преброяване.

"Допуснати бяха много грешки при попълване на данните от електронното преброяване за площта на жилището и площта на спомагателните помещения. Наложително беше след обединяване на масива да се правят автокорекции по отношение на големината на жилището и броя на стаите", допълват от НСИ.

„Онлайн преброяването беше предприето прибързано, без задълбочена подготовка. Разработени и въведени първоначално логически контроли и връзки между отделните въпроси в електронния формуляр, са премахнати по време на самото преброяване. Не е проучен опитът на страните, използвали интернет при преброяванията през 2001 година в техните страни", се казва още в доклада.

Един от изводите, който се посочва в резюмето към доклада е:
"Общ брой на преброеното постоянно население в страната към 1.02.2011 г. - 7 364 хил. души. В неговото формиране участва отрицателният естествен прираст между двете последни преброявания в размер на 389 хил. души, както и отрицателното салдо от международната миграция в размер на 175 хил. души (306 хил. емигранти и 131 хил. имигранти). След влизането на България през 2007 г. в ЕС по огледални сравнения с други държави членки, броят на българските граждани в чужбина е по-голям. Реалният брой на постоянното население в България е надценен дори и след включването в населението на около 166 хил. души, които имат настоящ адрес в страната, но не са преброени. Допълнителна светлина би се получила от данните, събрани в отговор на въпросите за постоянния и настоящия адрес на лицата."

При това положение, след като не се знае точния брой на населението, което е от ключово значение за разпределението на мандатите по райони при провеждането на парламентарни избори, как ще се определят те.

Ето и доклада на НСИ