Националният конкурс за младежки проект поставя началото на първата за този програмен период инициатива на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България. Кампанията е насочена към младите хора в страната, които са в началото на своя житейски и професионален път. Това са ученици, студенти или безработни младежи във възрастовата група от 17 до 21 години.

Инициативата на Областните информационни центрове цели да изгради проектна култура в младите хора - от това къде да търсят информация за възможностите за финансиране, през правилата, процедурите и документите, до разписването на един качествен проект.

Конкурсът ще премине в два етапа - регионален и национален. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17 часа на 26 май 2014 г. Документи се приемат по електронна поща във всеки от 27-те областни информационни центрове, които ще проведат и множество събития за разясняване на условията за участие. Допълнителна информация за регламента на конкурса, необходимите документи за кандидатстване, както и  графика на предстоящите събития в страната ще намерите тук: http://eufunds.bg/bg/page/1024/

Победителите в регионалния кръг ще получат по един електронен четец за книги, а голямата награда за отличения проект на национално ниво е смартфон.
За участие в конкурса е необходимо кандидатите да:

• Подготвят проектно предложение по една от седемте оперативни програми (2014-2020 г.)
• Проектното предложение да цели подобряването на качеството на живот в областта, в която участникът живее
• Проектното предложение да е съобразено с целите на програмата и инвестиционните приоритети
• Използват формуляра за конкурса
• Подадат проектното предложение в срок
• Подадат проектното предложение по изискуемия начин - по електронна поща на съответния ОИЦ
• Един участник може да изпрати само едно проектно предложение.

Награждаването на отличените проекти в регионалния кръг на инициативата ще се състои в периода 16-20 юни 2014 г. Отличените проекти на всички първи места от регионалния кръг на конкурса ще се състезават на национално ниво. Награждаването на победителя в националния кръг ще се проведе на 30 юни 2014 г. в гр. София.

Инициативата е на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България. Кампанията се финансира по проект № 0039-ЦИО-3.3 „Изграждане на Централен координационен информационен офис (ЦИКО) и подпомагане дейността на 27-те областни информационни офиси", финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.