Главният прокурор Сотир Цацаров изпрати предложенията си за промени в Закона за СРС-та, съобщиха от прокуратурата.

След внасяне в Народното събрание на законопроект за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства, главният прокурор Сотир Цацаров изпрати на председателя на Народното събрание Михаил Миков, на председателя на временната правна комисия Христо Бисеров и на народните представители – вносители на законопроекта, предложения по него. Предложенията касаят приложението на принципа на финансовата обезпеченост при използване на СРС, въвеждането на нова, отделна процедура за искания и разрешения на СРС, в случаите, когато те се прилагат за защита на националната сигурност, повишени изисквания към съдържанието на исканията, както и задължение на разрешаващия съдия да бъдат предоставяни всички материали /оперативни дела, досъдебни производства/, за запознаване и преценка.

Главният прокурор е предложил още изменения, с които стриктно се определя подсъдността, промени в правилата относно сроковете за прилагане на СРС, както и промени в ЗЗКИ, според които информацията събрана чрез СРС не следва да е класифицирана в съдебната фаза на наказателния процес.

Изразява се подкрепа на законопроекта като цяло и особено на отделянето на техническите служби от МВР чрез създаване на Държавна агенция "Технически операции". Като изключително необходима и важна стъпка напред в посока засилване на контрола в процеса на искане, разрешаване и прилагане на СРС е оценено "възстановяването" на Националното бюро за контрол.