От правителствената информационна служба представят новите назначение накратко с думите: "Професионалисти в секторите, за които ще отговарят са новоназначените заместник-министри. Те са юристи, икономисти, инженери с дългогодишен опит. Повечето от тях владеят по няколко езика – английски, руски, френски и немски".

Ангел Величков е назначен за зам.-министър на външните работи. През 2006 г. Величков завършва Университет на Щата Небраска като доктор на юридическите науки. Притежава диплома от Университет Грейсланд, Щат Айова за международни отношения, политология и немски език. От януари 2013 г. работи в частния сектор като инвестиционен представител и съветник. През 2012 г. е съветник на доброволни начала на Президентската кампания – Губернатор Мит Ромни и юридически съветник, архивист в кабинета на Сенатор Майк Джоханс от Щата Небраска. Владее английски, руски и немски език.

Тодор Чуров е назначен за зам.-министър на външните работи. Н.Пр. Тодор Чуров завършва Московския държавен институт за международни отношения като магистър по международни отношения. Трудовият му стаж в държавната администрация започва в Министерството на външните работи, отдел "Арабски страни. От 2009 г. е постоянен представител, посланик на Република България. В периода 2005-2009 г. заема длъжността заместник-министър на външните работи, като през 1995 г. е бил и говорител на министерството, по-късно директор на дирекция "НАТО и международно сигурност" и директор на дирекция "Права на човека и международни хуманитарни организации". През 1993-1994 г. заема длъжността заместник-министър на външните работи и председател на националната комисия за ЮНЕСКО. Бил е посланик в Кралство Бахрейн, седалище Кувейт, заместник-ръководител на мисия във Вашингтон, аташе в Аман, Йордания. Владее английски, руски, словашки, испански, френски и арабски език.

Людмила Петкова е назначена за зам.-министър на финансите. Людмила Костова Петкова завършва магистратура по "Икономика и управление на търговията" в УНСС. От април 2010 г. е директор на дирекция "Данъчна политика" в Министерството на финансите. В периода април 2007 – април 2010 г. заема длъжността на началник отдел "Данъчна методология" в НАП. Преди това е работила в Офис "Средни данъкоплатци и осигурители, ТД София град, ТД "Големи данъкоплатци и осигурители", ДП "Големи данъкоплатци", СУДА, София, ДП "Средец". Владее английски и руски език.

Неджми Али е назначен зам.-министър на отбраната. Али Неджми Ниязи завършва магистратура по икономика в УНСС. В периода 2005-2013 г. е народен представител в 40-то и 41-то Народно събрание. Заема длъжността на заместник-председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, бил е член на Комисията по външна политика и отбрана и на подкомисията, осъществяваща парламентарен контрол върху дейността на НРС, НСО и военна информация. През 2006 и 2007 г. е член на Европейския парламент. В периода 2003-2005 г. е заместник-министър на отбраната, член на надзорния съвет на Агенция за приватизация. Владее руски, английски и турски език.

Иван Иванов е назначен за зам.-министър на отбраната. Инж. Иван Василев Иванов завършва ВА "Г. С. Раковски", специалност "Земна артилерия и ракетни войски" и магистратура във ВНВАУ "Г. Димитров" по обслужване и ремонт на електронно-изчислителни машини. Преминал е курс в Колежа по отбрана на НАТО за висши ръководни кадри на НАТО, в гр. Рим, както и курс за управление при кризисни ситуации в Германия, курс за управление на ресурсите на отбраната и мобилизационните ресурси, както и курс за военни наблюдатели на ООН във Виена. Професионалната му практика започва през 1979 г. в структурите на Българската армия. От 2012 г. е президент на Конфедерацията на обществени организации от сигурността и почетен представител на Асоциацията на завършилите Колежа по отбрана на НАТО (АЗКОН). Преди това е директор на дирекция "Управление на човешките ресурси" в Министерството на отбраната. Награждаван е многократно с български и чуждестранни военни отличия и награди. Владее английски и руски език.

Анна Янева е назначена за зам.-министър на икономиката и енергетиката. Анна Янева Георгиева завършва търговския техникум в гр. София и магистратура по "Управление и организация на МТС" във Висш икономически институт "Карл Маркс". В периода 2009-2012 г. е член на Постоянната комисия по "Икономика, енергетика и туризъм" към Народното събрание. От 2005 г. до 2009 г. е на длъжност заместник-министър в Министерството на икономиката и енергетиката, ресор "Икономика", преди това работи като главен секретар на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели. В периода 1991-2005 г. е общински съветник и заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси, член на комисиите по Стопанска политика и инженерна инфраструктура. Владее руски език.

Лазар Лазаров е назначен за зам.-министър на труда и социалната политика. Лазар Манолов Лазаров завършва УНСС и специализира в Международната организация на труда. От август 2009 г. е главен експертен сътрудник към Комисията по труда и социалната политика на Народното събрание. В периода август 2005 – юли 2009 г. заема длъжности в Министерството на труда и социалната политика като съветник на министъра и заместник-министър. Трудовият стаж започва в неправителствения сектор в областта на социалната политика. Работил е и в Икономическия и социален съвет и БСК. Владее английски и ползва руски език.

Светлана Дянкова е назначена за зам.-министър на труда и социалната политика. Светлана Григорова Дянкова специализира "Финансов мениджмънт" в Стопанската академия "Димитър Ценов", гр. Свищов и "Електроинженерство" в Техническия университет в гр. Габрово. Завършила е средното си образование като програмист. През 2007 г. завършва USAID във Вашингтон специалност, "Публично-правно партньорство и социално осигуряване". От 2009 г. е ръководител на проект "Вътрешни комуникации" ПОК "Доверие". През 2009 г. заема длъжността заместник-министър в Министерството на труда и социалната политика. Започва работа в държавната администрация през 1993 г. като експерт в Министерството на образованието и науката. Избрана е за народен представител в 37-мо, 38-мо, 39-то и 40-то Народно събрание като член на социалната и образователната комисии, експерт и председател на Комисията по труда и социалната политика. Ползва руски, английски и немски език.

Росица Янкова е назначена за зам.-министър на труда и социалната политика. Росица Калчева Янкова завършва магистратура като "Юрист" в СУ "Св. Климент Охридски", както и магистратура за икономист в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". Изучава финанси, мениджмънт, право, счетоводство, управление на риска, управление на промените, управление на таланта и човешки ресурси в Административния колеж на Индия, Хайдерабад. От юни 2009 г. работи в КНСБ като съветник, а след това като изпълнителен секретар по пазара на труда. В периода декември 2003 – юни 2009 г. заема длъжността на зам.-изпълнителен директор на Агенцията по заетостта, а от 2009г. до 2011г. заема поста изпълнителен директор на същата агенция. Работила е като юрист в Държавен фонд "Земеделие" и фонд "Тютюн". Владее английски език.

Бюрхан Абазов е назначен за зам.-министър на земеделието и храните. Бюрхан Илиязов Абазов се дипломира във Висшия селскостопански институт, гр. Пловдив. От 2009 г. работи в частния сектор във фирма за подготовка, изработване и консултации по проекти по Програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма "Рибарство и Аквакултури", възобновяеми енергийни източници, земеделско производство. В периода юни 2009 – октомври 2009 г. е член на Комисията по земеделие в Народното събрание. Март 2005 – юни 2009 г. е заместник-министър на земеделието и горите.

Чавдар Георгиев е назначен за зам.-министър на околната среда и водите. Чавдар Георгиев Георгиев завършва Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Трудовият му стаж започва като председател на СД "Агенция за юридически консултации". В периода септември 2005 – юли 2009 г. заема длъжността на заместник-министър на околната среда и водите. От юли 2009 г. е секретар на Правния съвет към Президента на Република България, като от 2011 г. до февруари 2012 г. – негов председател. В периода май 1995 – юни 1997 г. заема длъжността заместник-главен секретар на Народното събрание, а през 1995 г. на главен секретар на Министерството на околната среда.

Бойко Пенков е назначен за зам.-министър на здравеопазването. Бойко Маринов Пенков завършва магистратура по "Медицина" в Медицинска академия и "Стопанско управление – здравен мениджмънт" в Университет "Проф. Асен Златаров", гр. Бургас. Притежава дипломи по "Болничен менидмъжнт" и "Социална медицина, обществено здраве и здравен мениджмънт", "Белодробни болести", "Вътрешни болести" от Медицинския университет в София. Изучавал "Администрация в здравеопазването" в JICA, Япония. Владее английски и руски език.

Чавдар Славов е назначен за зам.-министър на здравеопазването. Проф. д-р Чавдар Крумов Славов завършва Висш медицински институт, гр. София, специалност "Урология" и магистратура по "Здравен менидмънт" в УНСС. Специализирал е във Франция, Белгия, Великобритания, САЩ по урология, трансплантология и реконструктивна урология; организация на бъбречната трансплантация, лапароскопска хирургия. През 2012 г. става член на Комисията за лечение в чужбина при Министерството на здравеопазването. В периода от 2010-2013 г. е национален консултант по урология, бил е началник Клиника по урология в УМБАЛ "Александровска". През 2009 и 2010 г. е член на Борда на директорите на УМБАЛ "Св. Анна". Трудовият стаж започва в Окръжната болница, гр. Кюстендил и Медицинска академия в София. Владее руски, френски и английски език.

Мукаддес Налбант е назначена за зам.-министър на образованието и науката. Мукаддес Налбант Юсуф е докторант по "История на философията" в СУ "Св. Климент Охридски". От април 2011 г. е експерт в ПП "Движение за права и свободи". В периода юли 2009 – март 2010 г. работи като директор на дирекция "Координация и контрол на средното образование" в Министерството на образованието, младежта и науката. Заема длъжност като заместник-министър на образованието и науката в периода септември 2005 – юли 2009 г. Трудовият й стаж започва като преподавател. Владее турски, руски и френски език.

Велислава Кръстева е назначена за зам.-министър на културата. Велислава Иванова Кръстева завършва Нов български университет, като магистър по "Политология", притежава бакалавърска степен по икономика и управление в социално-културната сфера от Югозападния университет "Неофит Рилски". От 2004 г. е ръководител звено "Връзки с обществеността и пресцентър" на ПП "Движение за права и свободи". Работила е като говорител и член на Централна избирателна комисия за местни избори и като редактор във вестниците "Монитор" и "Стандарт" и в Дарик радио. В периода март 1999 – август 2001 г. заема длъжността на главен съветник в 38-мо Народно събрание.

Васил Василев е назначен за зам.-министър на културата. Васил Стоянов Василев завършва езиковата гимназия "Екзарх Йосиф", гр. Ловеч, магистър "Театрална режисура" в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" и специалност "Мениджмънт на бизнес организациите" в Стопанската академия "Д. А. Ценов". В периода от октомври 2011 г. до юни 2013 г. е общински съветник в гр. Ловеч, член е и на Националния съвет на Българска Асоциация на Работодателите в областта на културата. От 2006 г. е директор на Драматичния театър в гр. Ловеч. Владее немски, руски и английски език.

Мая Тодорова е назначена за зам.-министър на младежта и спорта. Мая Тодорова Тодорова се дипломира в СУ "Св. Климент Охридски", като магистър по "Философия". От 2008 г. работи в Националния център "Европейски младежки програми", дирекция "Управление на проекти по национални младежки и други донорски програми" и дирекция "Управление на проекти по национални, европейски и международни младежки програми. Експертната си дейност в държавната администрация започва през 2006 г. в Държавна агенция за младежта и спорта, където до 2008 г. работи в главна дирекция "Политика за младежта". Владее руски, френски и английски език.