Числата от 47-и тираж на Тото 2:

6 от 49
I теглене: 30, 6, 28, 15, 22, 46.
II теглене: 48, 36, 34, 28, 38, 45.

---------------------

6 от 42
I теглене: 39, 17, 18, 23, 13, 19.

---------------------

5 от 35
I теглене: 3, 2, 20, 8, 32.
II теглене: 16, 2, 30, 21, 23.

---------------------

Тото Джокер
Печеливши позиции: 5, 6, 8.
Печеливши числа: 8, 1, 8.