Близо 7 млн. души са починали през 2012 г. заради замърсяването на въздуха, сочи ново проучване на Световната здравна организация (СЗО).
„В целия свят смъртта на над 7 млн. души е свързана с въздействието на замърсяването на външния и домашния въздух,
а районите в Азия и Тихия океан са най-силно засегнати“ с 5,9 млн. смъртни случая, посочват експертите на СЗО, цитирани от АФП.
Тези цифри показват силно увеличение спрямо предишното аналогично проучване, което датира от 2008 г. То обаче е била извършено по друга методика.
Данните са шокиращи,
посочва д-р Мария Неира, директор на отдела за обществено здраве към СЗО.
„Замърсяването на въздуха вече е най-големият фактор от околната среда, засягащ здравето. Всички са засегнати, независимо от това дали става дума за богатите страни или за бедните“, допълва тя.
През 2012 г. 3,7 млн. души са починали от въздействието на външното замърсяване и 4,3 млн. – от замърсения домашен въздух, или по-точно от пушека и изпаренията от домашните уреди за отопление.
През 2008 г. СЗО отчете общо 3,2 млн. смъртни случая,
свързани със замърсяването на въздуха, от които 1,3 млн. заради външното замърсяване и 1,9 млн. – заради замърсяването на въздуха в жилището.