Полицията разпродава стари коли между 356 лв. и 504 лв. Това се вижда от част от отговорите, които МВР е изпратило до "Труд" по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

В средата на декември 2013 г. МВР бе запитано колко коли е продало, по какъв ред, на кои физически или юридически лица в периода от 2008 г. до края на 2013 г. А също и дали вече бившата полицейска фирма БМВ е продала 70 БТР-а, както и друга техника. До средата на януари МВР не отговори, след което се разбра, че сайтът, на който се изпращат заявления, не работи. След ново искане на обществена информация МВР разреши да бъдат дадени отговори, но нареди това да бъде направено от 27-те областни дирекции на полицията.

В искането по ЗДОИ изрично бе посочено информацията да бъде подадена по електронен път или на хартиен носител. Така само четири областни дирекции изпратиха отговори по електронен път. За близо четири години ОДМВР-Сливен е продало 75 автомобила на стойност 27 068 лв. - средна цена от 356 лв. Не са посочени марки, година на производство и купувачи. Пише, че продажбите са станали по Закона за държавната собственост.

Бургаската полиция е продала 56 автомобила общо за 28 238 лв. - средна цена от 504 лв. Областната дирекция в Шумен е посочила единствено, че приходите от продажба на автомобилна техника възлизат на 54 566 лв. Сделките при тях били извършени по наредба на финансовото министерство за продажба на движимо имущество - частна държавна собственост.

Голямо количество са парадоксите, които се виждат от писмата, пратени от ОДП-тата. Юрисконсултът в ОДМВР-Варна пише, че информацията ще бъде дадена по "електронен път", но да се внесе сумата от 1,59 лв. за един брой хартиена страница. Полицията в Стара Загора иска парите да бъдат внесени в касата им лично. От ОДМВР-Плевен казват, че парите трябва да бъдат внесени в клон на голяма банка, но единствено в града.