Числата от 24-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 33, 30, 1, 27, 11, 16.

II теглене: 17, 15, 47, 19, 49, 45.

---------------------

6 от 42

I теглене: 15, 39, 7, 5, 22, 31.

---------------------

5 от 35

I теглене: 34, 8, 25, 6, 30.

II теглене: 26, 31, 20, 21, 19.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 9, 3, 2.

Печеливши цифри: 3, 6, 3.