В ход е обществената поръчка за "Проектиране, строителство и авторски надзор за изграждане на Национален STEM център" в "София Тех Парк", съобщават на сайта си от Министерството на образованието и науката (МОН).
Новопостроената сграда ще включва модерно и съвременно оборудвани лаборатории в пет основни направления: "Зелени технологии и устойчиво развитие", "Роботика и кибер-физични системи", "Дизайн и 3D прототипиране", "Математика и информатика" и "Природни науки".
Предвидено е и създаването на зала за дигитално изкуство (Digital Art) и аудио визуално изкуство, зали за обучения, семинари и срещи, както и на учебни работилници (Maker Space).
Изграждането на научните лаборатории в един многофункционален комплекс цели да повиши мотивацията за учене и да се насърчи интересът и развиването на умения в дисциплините и областите, свързани с природни и инженерни науки, изкуствен интелект, роботика, ИКТ, както и иновативността, и предприемчивостта за тяхното практическо приложение, включително в областта и на лингвистични познания, изкуствата и други.
Както БТА писа, инвестират се 28 милиона лева за изграждането на Национален STEM център на територията на "София Тех Парк" (СТП). Предварителният договор за учредяване право на строеж на мултифункционалната сграда беше подписан на 14 май т.г. от изпълнителния директор на научно-технологичния парк Тодор Младенов и от директора на Националния STEM център проф. Найден Шиваров. Срокът за изпълнението на инвестицията в иновации с фокус върху STEM е до 31 май 2026 г., а финансирането е осигурено от Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщи тогава пресцентърът на Министерството на образованието и науката.
В центъра ще се подготвят и българските ученически олимпийски отбори, като очакванията са подобрените условия и модерната апаратура да създадат предпоставка и за още повече техни успехи на световни и регионални надпревари. 
"Крайната цел на този мащабен проект е да се повиши мотивацията за учене и да се насърчи интересът и развиването на умения в дисциплините и областите, свързани с природни и инженерни науки, изкуствен интелект, роботика, информационни и комуникационни технологии, но също така иновативността и предприемчивостта за тяхното практическо приложение, включително в областта на лингвистичните познания и изкуствата”, каза тогава, след подписването на договора, директорът на Националния STEM център проф. Найден Шиваров.