На заседание на Общинския съвет за намаляване риска от бедствия на територията на община Шумен беше обсъдена темата за готовността на Община Шумен и създадената организация за участие в гасенето на горски и полски пожари. Заседанието беше водено от кмета на Шумен проф. Христо Христов. Участваха експерти и представители на общинската администрация и институции, свързани със сигурността.
Информация за пожарната обстановка на територията на общината предостави комисар Красимир Колев, началник на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН) – Шумен. Екипът на службата осъществява пожарогасителна и спасителна дейност денонощно, с два до четири екипа, като спешните обаждания се получават през център 112, град Варна, съобщи той. От началото на годината досега са възникнали 346 произшествия, от които 40 пожара с материални загуби, една авария, два инцидента с опасни вещества и сме участвали в 181 технически помощи, осигурили сме дежурства с противопожарна техника пет пъти, допълни Колев. Той коментира, че РСПБЗН – Шумен са оказали съдействие на съседни звена пет пъти. Има с 34 произшествия по-малко от миналата година, констатира комисар Колев.
Пожарните автомобили са подготвени за гасене на полски и горски пожари, като са оборудвани с къси, маневрени шлангове и тупалки. Проверени са ръчните пожарогасители тип раница, гръбните пръскачки и моторните вентилатори, използвани за гасене на сухи треви, каза още Колев. Създадена е организация за осъществяване на контрол по защита на горските територии и опазване на реколтата от пожари. При възникване на сложни, разпространяващи се на горска и полска площ пожари, разчитаме на Доброволното формирование към Община Шумен, допълни той.
Христо Христов, старши експерт "Превенция и дейности по защита на населението", изнесе данни за готовността на хората в Доброволното формирование към Община Шумен. Към момента разполагаме с четири гръбни пръскачки, тупалки, лопати, мотики и кирки, негоримо защитно облекло, каски, мотопомпа, агрегат, верижни триони и други. В процес на оборудване сме с още гръбни пръскачки и бензинови тримери, добави Христов. За обучението и подготовката на доброволците се събират периодично в удобно за тях време, защото са на работа, поясни Христов.
Изготвени са две заповеди на кмета на община Шумен, едната във връзка с обявяването на пожароопасния сезон и другата - във връзка с етап восъчна зрялост на посевите от житни насаждения. За забраните, упоменати в заповедите, са информирани всички кметове, кметски наместници и главни специалисти. Заповедите са на видни места в кметствата, увери главен експерт Христов. Всичко, което е наша грижа, сме го изпълнили, обобщи той.
На заседанието на Общинския съвет за намаляване риска от бедствия на територията на община Шумен беше гласувано предложение на общинския съветник Николай Калев да се предложи на Държавно горско стопанство Шумен да проучи възможността за изграждане на система за видеонаблюдение на територията на Шуменското плато с цел превенция на пожари. Не беше подкрепена идеята да се отпечатат и разпространят от Общината флаери, информиращи населението за противопожарните мерки и рискове от пожар.
Както БТА съобщи, институциите и общините в област Шумен са извършили необходимите превантивни мерки и дейности за недопускане на пожари по време на жътвената кампания в Шуменско, докладваха представителите на държавните институции и общините в областта на днешното заседание на Областния съвет за намаляване на риска при бедствия, председателствано от областния управител проф. Добромир Добрев. Комплекс от мерки за опазване на селскостопанската продукция от пожари по време на тазгодишната жътвена кампания са предприети в Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) и районните противопожарни служби в областта.
Общо 53 пожара са регистрирани на територията на Североизточното държавно предприятие през миналата година, при които са засегнати 2585 декара с гори. Пострадали са 183 декара иглолистна гора, 2354 декара широколистна и 48 декара треви и мъртва горска постилка, съобщиха от пресцентъра на предприятието в началото на 2024 г.