Жителите на селата Слана бара и Подгоре днес избират кмет на кметство, съобщиха за БТА от Общинските избирателни комисии (ОИК) във Видин и Макреш. 
Кандидатите за кметския пост в село Слана бара са трима. До частичния вот се стигна след като Административният съд във Видин обяви избора за кмет от 29 октомври м.г. за недействителен. Причината е, че след повторното преброяване в съдебно заседание на всички бюлетини и огледа на изборните книжа беше установено, че действителните и недействителните гласове не отговарят на записаното в протокола на секционната избирателна комисия. Със свое решение Общинският съвет във Видин определи Таня Борисова за временно изпълняващ длъжността кмет на кметството до полагане на клетва от новоизбрания кмет.
Избирателите в Слана бара гласуват само с хартиени бюлетини в две секции, едната е подвижна.
ОИК-Макреш прекрати предсрочно пълномощията на Илия Иванов като кмет на кметство Подгоре, след като по наказателно дело от общ характер Видинският районен съд му наложи наказание „Лишаване от свобода” за срок от три месеца, чието изпълнение е отложено за срок от три години.
Кандидатите за кмет на кметството са четирима. Жителите на с. Подгоре гласуват само с хартиени бюлетини в две секции, едната от които е подвижна.