В мездренското село Крета днес се провеждат частични местни избори за кмет. Според решенията на Общинската избирателна комисия (ОИК) - Мездра кандидатите са двама.
Единият от тях беше кандидат за кметското място и на редовните местни избори през 2023 г. и бе избран на първи тур. В последствие ОИК-Мездра го отстрани, защото в едномесечния срок от полагане на клетвата, не бе изпълнил задълженията си по чл. 41 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и не бе предприел никакви действия за прекратяване на дейността си като търговец и управител на търговски дружества.