Жители в малките населени места ще се обучават по теми, свързани с правата на човека и върховенството на закона. Това ще стане по проект „Права на човека в образ и глас“, реализиран от ловешкото сдружение „Знание“, съобщи изпълнителният директор  Ралица Попова.
По думите й проектът цели подобряване на разбирането и осъзнаване на важността на понятията права на човека и върховенство на закона чрез повишаване на знанията, креативно изразяване и реализиране на местни кампании в селата Дерманци и Румянцево, община Луковит. 
„Ще започнем с обучение за повишаване на знанията и информираността за жители на малки населени места по тези две теми, както и последващи творчески ателиета, в които чрез методите на изкуството (визуални, приложни, музика, кино и т.н.) ще дадем възможност на участниците да осмислят своите права и въздействието на спазването или неспазването на върховенството на закона в ежедневието им. Продуктите от тези ателиета ще се използват за реализиране на местни кампании „Правата в образ и глас“, целящи да представят отражението на тези абстрактни понятия в ежедневието“, каза Попова. 
На финала на проекта ще бъде организиран Обществен форум за представяне на посланията от кампаниите пред различни заинтересовани страни, включително вземащи решения на местно и регионално ниво, представители на медии, институции, НПО и др. 
През целия период на проекта ще се реализира информационна кампания, чрез която основните послания, информация за инициативата, дейностите, резултатите ще достигнат до над 5000 души.
Проектът е насочен към млади хора, местни активисти и  жители на малки населени места от област Ловеч, добави Попова.