Единадесетокласници от Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги "Атанас Буров" в Силистра бяха специални гости в Деня на отворените врати в местния Районен съд. Това съобщиха за БТА от пресцентъра на институцията.
Председателят на съда, съдия Мирослав Христов и съдия Жанет Борова запознаха учениците със статута и принципите на работа на магистратите и ролите на участниците в съдебния процес. Разяснени бяха важни особености в гражданското и наказателното съдопроизводство, подкрепени с примери.
След лекцията учениците наблюдаваха наказателното производство с подсъдим, на когото е повдигнато обвинение за това, че е управлявал лек автомобил след употреба на алкохол.
Подсъдимият призна изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като в съдебната зала бе постигнато споразумение с обвинението. Съдът одобри постигнатото споразумение между страните, с което на подсъдимия бе наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 месеца с 3 години изпитателен срок, лишаване от правоуправление за срок от една година и отнемане в полза на държавата на превозното му средство.
След приключването на съдебното заседание на учениците бяха разяснени важни подробности от съдопроизводството. Те проявиха интерес по въпросите за наказателната отговорност, която носят като непълнолетни и пълнолетни, и поискаха през следващата учебна година да получат знания по важни правни въпроси, които ще са им полезни в живота занапред.
Магистратите в Силистра използват различни форми за работа с учениците. Те изнасят лекции, провеждат практически обучения, децата са редовни участници в провежданите Дни на отворените врати. Преди началото на учебната година съдиите от Районния съд в крайдунавския град изготвиха брошура с полезни съвети за сигурността на децата на възраст от 7 до 11 години.
Всички тези дейности са част от информационната кампания на Висшия съдебен съвет "Открито за съдебната власт", която се стреми да увеличи информираността за работата на съдебната система, да повиши правната култура на гражданите и да засили доверието в българското правосъдие.