Ерик Димитров от Института по полимери на БАН (ИП-БАН) е носител на наградата „Изявен млад учен в областта на органичната химия“ за 2024 година. Наградата е учредена от акад. Иван Юхновски, а официалната церемония по връчването й се проведе в Химикотехнологичния и металургичен университет в София (ХТМУ – София). Отличието, което се присъжда за осми път, връчи проф. Венко Бешков, председател на Съюза на химиците в България, съобщиха от Българската академия на науките (БАН).
Научните изследвания на Ерик Димитров са посветени на разработването на нови наноструктурирани полимерни носители на лекарствени вещества на основата на сферични нуклеинови киселини от полимер-олигонуклеотидни конюгати; мицелни носители от блокови съполимери и модифицирани ниозоми за системно доставяне на биологично активни вещества. Резултатите са публикувани в пет статии в реномирани международни издания от категория Q1 – Biomacromolecules, Pharmaceutics, Nanoscale Advances и Nanomaterials.
За периода 2022 – 2023 г. Ерик Димитров взима участие в 21 национални и международни научни форума, където представя устни и постерни доклади. Отличен е с първа и втора награда като научен ръководител на два проекта, разработени от ученици в Института по полимери на БАН, в десетото издание на Научната конкурсна сесия. Тя се организира от Ученическия институт на БАН.
Носителят на наградата е бил ментор на националния отбор по химия на България, като e допринесъл за най-доброто представяне за страната ни в международните олимпиади по химия. С негова помощ отборът завоюва 2 златни и 2 сребърни медала от 55-ата Международната олимпиада по химия в Цюрих, Швейцария, и 4 сребърни медала от 57-ата Международна Менделеевска олимпиада в Казахстан, допълват от БАН.
/ЙВЛ