Трябва да бъде продължено споразумението за обмен и сътрудничество между министерствата на образованието и науката на Украйна и на България. Това каза директорът на болградската гимназия „Г. С. Раковски“ Снежана Скорич по време на 19-ата Световна среща на българските медии в Украйна. Тя участва в панел на тема „Знанието за род и език в българските медии”.
По думите на Скорич продължаването на това споразумение ще даде възможност в България да бъде обявен конкурс за делегирани преподаватели. „Ние очакваме преподавател по история на България, традиции и обичаи на българския народ, хореограф, българско народно пеене. Можем да приемем преподавател по български език, макар че и нашите специалисти се справят добре. Затова минимум трима преподаватели можем да приемем“, отбеляза Снежана Скорич.
Според нея на дневен ред е въпросът с възстановяването на срещите на представители на българските университети с български ученици от целия регион. Друга важна тема, по думите ѝ, е тази за подновяването на съществуващия или подписването на нов протокол между България и Украйна, с който да се утвърди специалния статут на гимназията.
„Навременното разрешаване на този въпрос ще подчертае балансираната и толерантната политика към българите в Украйна, отговарянето на техните езикови и културно-образователни потребности. И това още ще допринесе за укрепването на украинско-българските отношения“, каза Снежана Скорич.
БТА организира Деветнадесетата световна среща на българските медии в Одеса, Болград и Измаил (Украйна) от 18 до 21 юни 2024 г. със съдействието на „Аурубис България“, А1, „Главболгарстрой Холдинг“ АД,  Евроинс Иншурънс Груп, Пощенска банка, СОФ Кънект - операторът на летище София, Национален дарителски фонд „13 века България“.