Административният съд обяви седемдневен срок за решаване на делото за оспорване на местните избори. Съдът се произнесе по въпроса в рамките на делото за оспорения резултат на изборите в столицата, които се състояха на 29 октомври 2023 година. 
На днешното заседание бяха изслушани три вещи лица. Те представиха повторна експертиза във връзка с данните от машинното гласуване. Съдебният състав отказа разпит на представители на „Информационно обслужване“ и на „Сиела Норма“ на миналото заседание. 
Адвокатът на Ваня Григрова, страна по делото, поиска от съда да уважи жалбата и да приеме процеса за избор на кмет на София за незаконосъобразен. Адвокатът Милка Христова допълни, че считат, че това е установено по безспорен  начин и че са налице доказателства за признаването на избора като недействителен.
От Общинската избирателна комисия (ОИК) смятат, че установеният изборен резултат е правилен и законосъобразен. От ОИК допълниха, че представените експертизи са доказали, че има неотчетени гласове за Васил Терзиев, но не и за Ваня Григорова. 
Адвокатът на Васил Терзиев посочи, че не са доказани съществени изменения и допълни, че разликата в гласовете е в полза на Терзиев. 
Съдът задължи заинтересованите страни да изплатят 5227 лв. разноски за представената експертиза в 10-дневен срок.