Информационен ден по процедура „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите“ ще има в Търговище. Събитието е част от кампания на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК) към Министерството на иновациите и растежа, информират от Областния информационен център (ОИЦ) в Търговище.  
В рамките на информационните дни експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” ще представят процедурата пред заинтересованите страни в общо шест населени места. Освен в Търговище, кампанията ще премине през градовете Благоевград, Монтана, Габрово, Пловдив и Хасково.
Информационният ден в Търговище е насрочен за 9 юли. Експертите ще срещнат заинтересованите от процедурата „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите“ по Програмата за конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021 – 2027 в зала 74 на община Търговище.
Основната цел на процедурата е да насърчи инвестициите за подобряване на производствения капацитет и оптимизиране на бизнес процесите в семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите, и по този начин да допринесе за повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на пазарното им присъствие.