Максималната измерена температура за днес към момента е 39.7 градуса (отчетени при направеното измерване в 15 часа) и това е втори пореден ден с температурен рекорд.
Максималната измервана температура за днешната дата е била 38 градуса (отчетени през 1994 година)