Фондация „Павел Върбанов“ организира в Ямбол практическо обучение за оказване на първа помощ при сърдечен арест. Инициативата се проведе под надслов „Рестартирай сърцето или когато животът е в твоите ръце“, а събраните средства ще се използват с благотворителна цел, съобщиха организаторите.
Обучението се състоя в зала „Проф. Иван Попов“ в Дома на научно-техническите съюзи. Пред събралите се на различна възраст, д-р Владимир Божилов от Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Св. Георги“ в Пловдив обясни и демонстрира начините за оказване на първа помощ и сърдечен масаж.
Събраните средствата ще бъдат дарени за популяризиране на здравословния начин на живот сред младите хора. Даренията ще подпомогнат изграждането на биокът за зеленчуци в Професионалната гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ в Ямбол , допълват организаторите.
Благотворителната инициатива за изграждане на биокът започна преди няколко месеца. В края на миналата година Фондация „Павел Върбанов“ дари апаратура за областната болница „Св. Пантелеймон“ в града, като средствата бяха събрани чрез благотворителна изложба.