Одобрен е проект за дейността на Областния информационен център в Смолян за нов шестгодишен период, съобщи на пресконференция днес Цветанка Генчева, управител на ОИЦ. Наред с досегашната работа по информиране на обществеността за европейските програми, центърът ще изпълнява и функции на звено за публично консултации и медиации относно подхода Интегрирани териториални инвестиции.  
Проектът за функционирането на ОИЦ – Смолян до края на 2029 г., който е по програма "Техническа помощ", е на обща стойност 830 хил. лв.  Експертите от центъра ще продължат да предоставят консултации и информация за възможностите, които дават европейските програми и фондове.  Над 1000 са посещенията в ОИЦ – Смолян през 2023 г. от граждани, представители на организации и институции, потърсили информация относно проекти и идеи за европейско финансиране. През новия период експертите ще консултират гражданите и по отношение на финансирането на проекти за енергийна ефективност. Предвижда се организиране на информационни събития,  дискусии и обществени консултации относно европрограми.
Следващите 2-3 години се очертават доста добри като рамка на финансиране, общините имат хоризонт доста нови неща да се случат, заяви заместник-кметът на Смолян Марин Захариев. Той съобщи, че Община Смолян е подписала договор по проект за обновяване на Художествената галерия.  Одобреният проект се отнася за мерки за енергийна ефективност, като вече е избран изпълнител.