Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) обяви новите специалности в своето портфолио за учебната 2024 - 2025 година. За придобиване  на образователно-квалификационна степен “бакалавър“ това са “Здравен и делови туризъм и икономика“ и “Бизнес администрация с преподаване на английски език“. Te ще се изучават само в дистанционна платена форма на обучение. Специалностите “Бизнес администрация“, “Публична администрация“ и “Регионално развитие“ не са нови, но през новата учебна 2024 - 2025 година ще се предлагат и в дистанционна форма, съобщават на сайта си от УНСС.
Проф. д-р Надя Миронова, ръководител на катедра “Управление“ и директор на Регионалния център за дистанционно обучение –  Хасково, където ще се преподава специалността “Бизнес администрация с преподаване на английски език“, отбеляза, че дистанционната форма на обучение става все по-популярна. По думите й изборът на този начин на обучение правят не само по-възрастните студенти, той е все по-желан и от младите.
“Бизнес администрация с преподаване на английски език“ е първата бакалавърска специалност изцяло на английски език в дистанционна форма на обучение. Подходяща е за хора, които искат да усъвършенстват езика си, и за българите, които живеят в чужбина, и е една от световно признатите и предпочитани специалности“, коментира проф. Миронова.
Проф. д-р Мариана Янева, ръководител на катедра “Икономика на туризма“, подкрепи бъдещите студенти в специалност “Здравен и делови туризъм и икономика“ за техния избор.
“Скъпи приятели, бъдете сигурни, че обучението при нас ще бъде изключително иновативно, дискусионно и интегрирано с експертите от бизнеса. Ще имате от наша страна приятелско отношение и позитивна комуникативна среда“, отбеляза тя.
Проф. Янева обясни, че обучението е насочено към представители на туристическия бизнес и техните служители, които нямат туристическо образование, но имат опит в сферата на туризма. Хорариумът за специалността е редуциран и е насочен към дискусии, анализи, обмен на добри практики и видео проекти. Обучението ще се провежда според новите туристически концепции на Bleisure tourism и Tourism WorkNomads.
Публичното представяне на специалността ще се състои на 25 юни в зала “Тържествена“ на УНСС под мотото “БРАНД БЪЛГАРИЯ - гостоприемство в четири сезона“.
Както писа БТА, кандидатстудентски документи ще се приемат на място от 10 до 28 юни 2024 г. включително в Центъра за прием на документи (ЦПД) в УНСС –  София; в Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) – Хасково, и в бюрата на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (ЦКПИ). Документи ще могат да се подават и онлайн от 10 до 30 юни 2024 г., включително през платформата “Уеб-прием“ на УНСС.
/ЙВЛ