Чрез дигитална гривна за ръка ще се проследява здравословното състояние на хора в неравностойно положение, възрастни и самотноживеещи в Свиленград, както и тяхното местоположение, съобщиха от пресслужбата на общинска администрация.
Новата услуга за обгрижване „Дигитален асистент“ става възможна по общинския проект „Грижа в дома“. По нея чрез модерните технологии ще  бъде приложен иновативният подход в обслужването на нуждаещите се от общината, допълниха от местната администрация.  
На този етап в пилотния проект са включени 50 потребители. В денонощен колцентър, в реално време на всеки четири часа, ще се отчитат показателите им за кръвно налягане, температура и пулс. Целта е при нужда да се реагира бързо и адекватно от страна на медицинските специалисти, които ще се отзовават за преглед на пациент и на място в дама му. 
Проектът „Грижа в дома” е на стойност 938 533 лева, финансиран е от Европейски социален фонд плюс чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 и съфинансиран от Европейския съюз.
Реализацията му ще е за срок от 21 месеца, като 18 от тях са ефективно предоставяне на социални и здравни услуги за потребителите. Целевата стойност на обхванатите потребители е 116 души, но общината обслужва над 150 нуждаещи се с 48 асистенти в 12 села.