Втора годишна среща на директорите на училищата, членoве на Асоциацията на езиковите училища в България (АЕУБ), се проведе в Учебно-оздравителната база на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) в Равда.
В срещата участие взеха директори и заместник-директори на училищата – членове на асоциацията, учредена през 2023 г.
Академичното ръководство на УНСС беше представено от проф. д-р Матилда Александрова, зам.-ректор по учебната дейност на университета. Тя приветства участниците от името на ректора на УНСС - проф. Димитър Димитров. Отбеляза, че “развитието на АЕУБ е особен приоритет за ръководството на УНСС, защото допринася за укрепването и задълбочаването на връзката между средното и висшето образование“.
По думите на проф. Александрова само за период от една година от своето учредяване Асоциацията на езиковите училища в България успява да се институционализира и да заработи активно в изпълнение на своето мото “Заедно в езиците, обединени в образованието“.
Председателят на АЕУБ доц. д-р Васил Петков отбеляза интензивната и ползотворна работа на всички членове на асоциацията за изминалата първа година от нейното учредяване. Той сподели, че за тази една година асоциацията  организира и успешно провежда няколко значими събития – Националното състезание по гражданско образование и международно сътрудничество, Националния конкурс за написване на есе на чужд език в областта на международните икономически отношения, както и Националното интердисциплинарно състезание по чужди езици, са удостоени с парични награди, осигурени от спонсори. По думите на доц. Петков сред наградите на победителите в тях са сертификати за прием в УНСС и парични награди, осигурени от спонсори.
На събитието от страна на УНСС присъстваха още доц. д-р Елена Симеонова, ръководител на катедра “Политология“; доц. д-р Антония Пенчева, ръководител на катедра “Чужди езици и приложна лингвистика“; гл. ас. д-р Кристиян Желев, преподавател в катедра “МИО и бизнес“, който е активен участник в инициативите на АЕУБ.
Работната програма продължи със заседание на Управителния съвет на асоциацията. В дневния ред на заседанието беше включен отчет за дейността и финансов отчет; прием на нови членове; обсъждане и приемане на годишен план на АЕУБ за периода месец юли  2024 г. – юни 2025 г. Доц. Петков отбеляза, че за изминалата година асоциацията се е увеличила с шест нови членове, а още четири училища са заявили желание и предстои да направят постъпки за членство.
Голям интерес сред участниците предизвика обучителната лекция на доц. д-р Александър Христов на тема “Кризисни комуникации за образователната институция“. Тя съдържаше реални казуси и конкретни практически насоки за това как да се действа при кризисни ситуации от различен характер, които засягат авторитета на училището, учителите, учениците.
Вторият ден от програмата продължи с дискусия на тема “Връзките средно образование – висше образование: възможности и перспективи“ с модератори доц. д-р Васил Петков и гл. ас. д-р Кристиян Желев.
Дискусията завърши с интерактивен брейнсторминг по поставените от гл. ас. д-р Кристиян Желев въпроси за работата на АЕУБ към момента, очакванията в рамките на следваща година, и перспективите за асоциацията след пет години. Получените мнения, идеи и предложения намериха място в работната програма за следващата година.
Годишната среща на директорите на училищата – членове на АЕУБ, завърши своята работа с единодушно приемане на работния план за 2025 г., в който са предвидени нови спортни и културно-творчески инициативи. Очаква се те да допринесат за по-нататъшното укрепване на връзката на езиковите училища с УНСС.
/ЙВЛ