Със свое постановление служебното правителството одобри средства в размер на над 176 млн. лв. по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет и по бюджетите на общините за 2024 година. Това съобщиха от пресслужбата на кабинета. Осигуреният финансов ресурс е за обезпечаването на предстоящи плащания до края на юни по сключени договори за изпълнение на Инвестиционната програма за национални проекти, както и за потенциални плащания до края на месеца по приключили вече обществени поръчки, по които предстои сключването на договор и плащане.
Необходимите средства се осигуряват за сметка на капиталовите разходи по централния бюджет за тази година. Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. капиталовите разходи на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2024-2026 г. са изведени в обособен ресурс в централния бюджет. Приоритетните проекти са по Инвестиционната програма за национални проекти с прогнозен план на разходите за 2024 година.
Предложеният подход дава възможност за проектите, които са с готовност за незабавна реализация, да получават своевременно необходимите средства от централния бюджет. Целта е постигане на по-добро планиране и разходване на капиталовите разходи, както и по-висока ефективност и прозрачност при изпълнението на инвестиционните програми, посочват от пресслужбата на кабинета.
БТА припомня, че през април Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за държавния бюджет, с които се увеличават финансираните проекти за общините. С промените се увеличават с 631 общинските проекти, част от приложението за инвестиционна програма в Закона за държавния бюджет, се посочва в доклада на комисията по бюджет и финанси.