Общо 1 083 седмокласници от област Кърджали от 1 101 завършващи са допуснати до утрешния изпит по български  език и литература, каза пред БТА началникът на Регионалното управление по образование Ангелина Костова.
Той е част от националното външно оценяване след 7 клас, което ще се проведе още на 20 юни за желаещите да се явят на изпит по чужд език, и на 21 юни – на задължителния изпит по математика. Резултатите от изпитите са важни за приема на учениците след 7-ми клас.
В област Кърджали задължителните изпитите ще се проведат в 54 учебни заведения с около 610 квестори за всеки от тях. Изпит по чужд език – английски, са пожелали само трима ученици от региона – от СУ“Пайсий Хилендарски“ в село Припек.
Началникът на РУО обясни, че тази година, с промяна на наредбата за организация на дейностите, седмокласниците, които по една или друга причина няма да успеят да се явят на редовните дати, имат право да подадат заявление за явяване на допълнителна дата. „Тук е важно да отбележим, че става въпрос за ученици, които в деня на самия изпит са били в болничен престой, под задължителна карантина или при смърт на член от семейството, настъпила до един месец преди изпита“, каза тя и допълни, че подаването на въпросното заявление трябва да бъде до седем работни дни сред редовната дата за провеждане на съответния изпит. 
По думите й отложилите изпита си ще могат да участват в класирането за приема след седми клас едва след четвърти етап, където има свободни места.
Според утвърдения план-прием в област Кърджали седмокласниците ще могат да избират между 46 паралелки в средни училища и професионални гимназии.