Програмата "Интеррег" има за цел да повиши ефективността на политиките за регионално развитие, заяви Сабрина Калъчова, представител на програмата "Европа Директно - Видин" по време на Шестата трансгранична конференция по проекта „Европа на Балканите: Общо бъдеще“, който се реализира от Българската телеграфна агенция. Форумът се проведе днес едновременно в Белград и във Видин.
Калъчова представи ключовата роля на българо-сръбското сътрудничество в развитието на региона на Видин.
"Интеррег" е програма на Европейския съюз, чиято цел е да развива сътрудничеството между граничните райони чрез преодоляване на различни предизвикателства в областите здравеопазване, образование, транспорт, околна среда и устойчиво развитие, каза Калъчова. По думите ѝ програмата "Интеррег" между България и Сърбия има съществена роля в стимулирането на икономиката във видинския регион, тъй като осигурява финансиране за местни проекти, които създават възможности за откриване на работни места и подкрепа за малкия и средния бизнес.
Програмата не само подобрява икономическия пейзаж, но също и повишава жизнения стандарт на хората, отбеляза Сабрина Калъчова. Тя допълни, че едно от основните въздействия на програмата е реализирането на трансгранични проекти, културен обмен, взаимно разбиране и социално сближаване, както и организиране на събития, фестивали и инициативи, чрез които общностите се сближават.
Програмата поддържа и развива проекти на общините, чрез които се подобряват публичните услуги и инициативи в сферата на образованието, здравеопазването, социалното включване и околната среда, каза Калъчова.
Тя подчерта, че "Интеррег" подкрепя проекти, чиято основна роля е превенцията и управлението на бедствия и кризи, което е от съществено значение за видинския регион.