На тържествена церемония бяха връчени дипломите на бакалаврите и магистрите от випуска за 2024 г. на Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ) в София, съобщават от висшето училище.
В приветствието си ректорът на унивеститета проф. Сеня Терзиева поздрави абсолвентите от името на цялата академична общност на ХТМУ и им пожелава да бъдат здрави, все така любознателни, амбициозни и трудолюбиви и щастливи.
Проф. Терзиева се обърна и към преподавателите, и към служителите на ХТМУ, за да им благодари за положените усилия, чрез които всеки следващ семестър повишават качеството на обучението.
Абсолвентката инженер Виктория Гончева от специалността "Химично инженерство" на немски език поднесе приветствие от името на випуска за 2024 г. Тя благодари на преподавателите и на ръководството на университета, и пожела на всички свои колеги здраве и много осъществени цели.
От името на бизнеса Данаил Методиев - ръководител на лабораторията "Активни вещества" в "Софарма" АД, поздрави младите инженери, като им пожела попътен вятър.
Проф. Терзиева връчи лично дипломите и плакети на абсолвентите, завършили с отличен успех, партньорите от "Софарма" АД бяха подготвили подаръци за всички дипломанти, а за отличниците специално мече абсолвент, с пожелание за много успехи в инженерното поприще.
Химикотехнологичният и металургичен университет предоставя образование в степените: бакалавър, магистър и доктор, както и в областите: химични технологии, металургия, биотехнологии, материали и материалознание, автоматика и информатика, управление, екология, образование.
ХТМУ поддържа иновативна изследователска дейност и създава перспективен кадрови потенциал за науката и бизнеса.