Въпросът за установяване и признаване на произход след сурогатно майчинство при трансгранични ситуации в рамките на ЕС се нуждае от допълнително проучване и анализ, за да се осигури висока степен на защита на правата на децата и родителите. Това каза служебният министър на правосъдието Мария Павлова на заседанието на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи“ част „Правосъдие“ в Люксембург, цитирана от правосъдното министерство. 
Тя коментира темата в рамките на дебата за предложението за Регламент на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването на решения и приемането на автентични актове в областта на произхода и относно създаването на европейско удостоверение за произход. 
„Престъпленията, свързани със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, спадат към най-тежките престъпления и срещу тях трябва да се води борба с възможно най-широк инструментариум“, категорична бе Павлова в коментара си относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата със сексуалното насилие и сексуалната експлоатация на деца, както и с материалите, съдържащи сексуално насилие на деца. Тя добави, че в България изкуственият интелект навлиза в областта на наказателното право и при създаването на образи на деца с порнографско съдържание. 
От Министерство на правосъдието допълват, че по време на заседанието министрите са постигнали общ подход по Директивата относно борбата срещу корупцията. Също така е била представена актуална информация за дейността на Европейската прокуратура, борбата срещу трафика на наркотици и организираната престъпност, както и за преговорите със САЩ за споразумение в областта на електронните доказателства в наказателния процес. 
България продължава отговорно да допринася за сигурността на Шенген, охранявайки външните граници и предотвратявайки вторичните движения. Това подчерта служебният министър на вътрешните работи Калин Стоянов в изказването си по една от основните теми „Общо състояние на Шенгенското пространство“, поставени в рамките на Заседание на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“, което се проведе днес в Люксембург. Т