Темата на годишната изложба на секция „Живопис“ на Съюза на българските художници (СБХ) за 2024 е „Паралелни светове“. Вернисажът на експозицията е на 4 юни в сградата на СБХ на ул. „Шипка“ 6, съобщават организаторите.
„Темата е покана към авторите да разсъждават върху и да интерпретират: едновременното съществуване на различни реалности, измерения, координатни системи. Паралелни светове в социален/ментален план, паралелни светове като всеки отделен човек – темата за съвместното съществуване, за комуникацията и нейната липса, за това как всеки е свят сам за себе си – подобен на другия и същевременно много различен и нерядко чужд“, казва Слав Недев.
И допълва, че темата е за връзката между тези паралелни светове, онези моменти, в които между два свята се появява мост, прехвърча мисъл, емоция. „Средства, начини и места за контакт, за обмен“, отбелязва още той.
/ВСР