Недостиг на регионални новини и детски предавания в програмата БНТ1 и недостиг на регионални новини в БНТ2 на Българската национална телевизия (БНТ) отчете фокусирано наблюдение на Съвета за електронни медии (СЕМ). На заседание на регулатора днес беше представен доклад относно спазване условията на индивидуални лицензии, издадени на БНТ за доставяне на двете програми.
РЕГИОНАЛНИ НОВИНИ
Периодът на фокусирано наблюдение обхваща две седмици – от 25 март до 7 април. „Този времеви период се характеризира с една динамична политическа ситуация в страната – неосъществена ротация за поста министър-председател, връчване и връщане на неизпълнени втори и трети мандат за съставяне на кабинет, както и посочването от президента Радев на председателя на Сметната палата Димитър Главчев за служебен премиер, съответно – връчване на мандат за съставяне на служебно правителство. В изпълнение на обществените си функции в определени дни БНТ1 променя установената програмна схема, за да отрази пряко всички събития от общонационално значение“, посочи Зорница Гюрова от дирекция „Мониторинг и анализи“ на СЕМ. 
Резултатите от наблюдението на БНТ1 показват изпълнение на условието за обем новини на дневна база. Мониторингът констатира обаче недостиг на регионални новини в осем дни от 14-дневния период, като процентите се движат между 4,7 и 23,7 процента, посочи Гюрова. По думите ѝ спадът на регионални новини се отчита поради големия обем отразени от БНТ новини от национално значение.
Според индивидуалната лицензия на БНТ2 новините трябва да бъдат максимум пет процента от общото програмно време за деня и минимум 15 процента от тях да бъдат с регионална тематика. За двете седмици наблюдение обемът новини в БНТ2 се движи между 1,07 процента и 7,48 процента, като неизпълнението на лицензионното условие се отчита за 12 дни от 14-дневния период. Относно новините с регионален характер мониторингът отчита само един ден изпълнение и 13 дни неизпълнение, каза Зорница Гюрова.
„По отношение на недостига на регионални новини, който установява мониторингът, може би трябва да направим още едно наблюдение в някакъв по-спокоен период, без толкова извънредни политически или обществени събития, които в случая, както разбираме, може би са натежали в полза на националните новини за сметка на регионалните, което смятам, че е съвсем нормално, оправдано и разбираемо“, посочи Пролет Велкова, член на Съвета за електронни медии. Предложението ѝ за осъществяване на още едно фокусирано наблюдение по отношение на регионалните новини в програмите на БНТ1 и БНТ2 бе прието с четири гласа „За“ – от самата Велкова, Симона Велева, Соня Момчилова, които са членове на съвета, както и от изпълняващата длъжността председател Габриела Наплатанова.
ПРЕДАВАНИЯ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ
„БНТ1 по лицензия трябва да има детски и младежки предавания не по-малко от 7,6 процента от седмичното програмно време. Мониторингът отчита за първата седмица 5,5 процента, а за втората – 6,2 процента. Доставчикът не изпълнява заложения в лицензията обем детски и младежки предавания“, каза Зорница Гюрова от дирекция „Мониторинг и анализи“ на СЕМ. Тя посочи, че при предишна проверка от 2023 г., БНТ1 е успяла да достигне до изискуемите проценти. 
„Отчитат се и нелогични програмни решения, като това да се излъчват детски филми през нощта. Наблюдаващият инспектор констатира, че отново извънредни политически събития от национално значение оказват влияние върху този параметър. В доклада е отбелязано, че видимо немалка част от детските филми са стара продукция“, каза още Гюрова. БНТ2 изпълнява условията си по лиценз по отношение на предаванията за деца и младежи.
И двете програми на БНТ спазват условията по лицензия относно актуалните, образователните, развлекателните предавания, както и за културните, религиозни и други предавания. 
Според Пролет Велкова проблемът с предаванията за деца и младежи е хроничен. „Наистина е странно БНТ да върти детски предавания, създадени през 1975 г. Да, добре, те може да са ценни, може да са любими на децата, но не може това да бъде основното детско съдържание, което обществената телевизия предлага. Смятам, че това е отговорност, на която обществената медия не откликва по начина, по който се очаква от нея“, каза тя.
„Ние някак си уважавахме аргументите на ръководството на Българската национална телевизия, че децата не гледат телевизия и че няма интерес към нейната програма в частта детски и младежки предавания. Но след проведеното изследване по предложение на госпожа Велева от наша страна, което показа, че има интерес и че се гледа телевизия и от децата, и то в един сериозен процент, и аз смятам, че трябва да се обърне внимание на Българската национална телевизия“, отбеляза Соня Момчилова. 
По думите ѝ в СЕМ е постъпил и сигнал от страна на продуцент, чието предложение за детски сериал не е било уважено. „И то - с доста скандалното обяснение, че не е набрал достатъчно гласове, при положение, че по време на миналогодишната сесия е имало положителна оценка по отношение на художествените достойнства на неговото предложение, на неговия сериал. Интересно е какво се случва и защо няма, доколкото разбрах, и тази година приети предложения за производство на нови детски и младежки филми и сериали“, допълни Момчилова.
„Факт е, че сегашното ръководство на Българската национална телевизия действа извън мандат и извън концепция, която да е утвърдена от Съвета за електронни медии. Това дава дефект именно и в тази посока“, каза Симона Велева.
С четири гласа „За“ членовете на регулатора решиха да инициират среща с ръководството на БНТ, на която да се обсъди темата за предаванията, предназначени за деца и младежи.
НАДЕЖДНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ В КОНТЕКСТА НА ИЗБОРИТЕ
С пълно мнозинство от присъстващите четирима членове на СЕМ се взе решение още регулаторът да публикува съобщение на сайта си относно надеждни източници на информация в контекста на изборите.
„Колкото повече наближават изборите, толкова по-интензивни дезинформационни наративи биват разпространявани в публичното пространство. Мисля, че бихме могли да бъдем в някаква степен полезни на аудиториите, на гражданите, на избирателите с един малък жест - да ги насочим, да ги подпомогнем в това да се ориентират сред фалшивите новини, като им обърнем внимание, че съществуват надеждни източници на информация, където дезинформационни наративи и послания биват опровергавани“, каза Пролет Велкова, която заедно със Симона Велева е вносител на предложението.
Според нея такива източници на информация са специализираният портал на Европейската комисия, сайтът на Българо-румънската обсерватория за дигитални медии, както и сайтът на Европейската дигитална медийна обсерватория.