Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) осъществи днес в Хасково кампания, в която бяха давани безплатни консултации по трудово - правни въпроси. Областният координатор на синдиката Веселин Тодоров, който е юрист, отговаряше на въпроси и даваше съвети на ангажирани в трудови правоотношения.  Кампанията е част от инициативата "За по-високи доходи с моя синдикат", която се реализира в цялата страна. Раздадени бяха и информационни материали. 
Един от акцентите ни днес е свързан с новата поправка в Наказателния кодекс, която криминализира поставянето на пречки пред синдикалното сдружаване, каза за БТА Тодоров. Вторият етап на кампанията ще се състои следобед, когато са предвидени срещи с мениджърските екипи и профсъюзните организации в две големи фирми на територията на областта.
На въпрос за нередностите в сферата на трудово -правните въпроси Тодоров отговори, че те ще бъдат тема на доклад, като извън нарушенията по Закона за безопасни условия на труд, в момента най-чести са вменяването на служителя на задължения, които са извън длъжностната му характеристика.