Трябва да осигурим равен достъп до качествено образование на всяко дете в България. Това каза Наталия Митева, заместник-министър на образованието и науката в приветствието си към участниците в националния форум "Демографското бъдеще на България - инвестиции в технологии, инфраструктура и човешкия капитал". Форумът е организиран от медийна група "Стандарт".
Човешкият ресурс е ключов фактор за успешно бъдеще на младите и наша цел е да подходим с внимание към развитието и инвестициите в човешкия капитал, да обърнем внимание адекватна ли е образователна система на случващото се в глобалния свят, да възпитаваме младите хора като активни граждани, които се борят с дезинформацията, добави Митева. По думите ѝ само 30% от децата могат да разграничават факти от неистини. Според нея децата и младите хора трябва да имат и човещината и адекватните социални и емоционални умения, за да могат да регулират собствените си емоции и активно и емпатичино да си взаимодействат с други хора в обществото.