Националното читалище на слепите „Луи Брайл 1928“ организира днес състезания по правилно писане и бързо и правилно четене, както и по изразително четене на брайл под наслов „Прочети ми с пръсти". Домакин на събитието е Столичната библиотека, съобщават организаторите от читалището.
Всеки от участниците трябва да прочете различен предварително подбран текст, който се определя чрез жребий малко преди началото на форума. Ще си припомним разнообразни литературни образци от различни по възраст и начин на отпечатване брайлови книги, участниците ни също са на различна възраст, посочват от читалището.
В рамките на състезанията има жури, което следи за изразителността, умението за четене с разбиране и артистична интерпретация на текста. Ще бъдат присъдени първа, втора и трета награда, както и награда за публиката.
/ ГН