Д-р Владислав Цветанов представя книга за ефективния мениджмънт. „Ръководство на ефективния мениджър“ дава отговор на въпроса дали човек се ражда с дарбата да бъде ефективен мениджър, или това умение се изгражда посредством обучение и практика, посочват от екипа на автора. 
По думите им над 90 процента от днешните мениджъри са били повишени от редови служители без предварителна подготовка, което е погрешно, неефективно и нецелесъобразно. Пет предпоставки определят степента на подготвеността на човек да стане ефективен мениджър - силно желание, истински приятелства, развита проницателност, любов към учението и безусловна принципност, допълват от екипа на Цветанов.
Д-р Владислав Цветанов е практик с 22-годишен бизнес опит в сектори като туризъм, банки и финанси, реклама, търговия, дистрибуция, производство на бързооборотни стоки, спедиция и логистика. Занимава се с консултации, менторство и обучения в областите мениджмънт, маркетинг и продажби. Автор е на книгите „Бизнес растеж. Как да го постигнем“ (2020) и „Ръководство на ефективния мениджър“ (2024).
/ ГН