В Министерството на външните работи (МВнР) се състоя редовно заседание на Междуведомствен координационен механизъм (МКМ) за присъединяване на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), съобщиха от пресцентъра на външно министерство.
Заместник-министърът на външните работи Мария Ангелиева вчера подчерта приемствеността и силния ангажимент на служебното правителство към един от основните външнополитически приоритет за страната - присъединяването на България към ОИСР. Ангелиева приветства постигнатия напредък по преговорния процес. Тя призова за поддържане на активно темпо от страна на всички ангажирани ведомства и институции.
Ангелиева представи резултатите от годишната среща на Съвета на ОИСР на ниво министри, проведена на 2-3 май т.г. в Париж. Тя изтъкна участието на България във форума на най-високо политическо равнище - министър-председател и министър на външните работи, което е ясно послание за последователната ангажираност на страната ни и прякото ѝ участие в дискусиите по важни теми от дневния ред на Организацията. 
По време на заседанието бе направен преглед на актуалното състояние на процеса на присъединяване. Обсъдени бяха препоръките, получени от доклади от техническите прегледи, както и вече предприети и планирани мерки за привеждане на националните  политики и законодателство в съответствие със стандартите и изискванията на ОИСР.
На 2 май 2024 г. служебният премиер Димитър Главчев на срещата си с генералния секретар на ОИСР Мариас Корман заяви, че България има амбиция тази година да премине през възможно най-голям брой прегледи в комитетите на Организацията и добави, че се надява присъединителният процес да бъде финализиран във възможно най-кратки срокове. Той посочи, че страната ни има готовност за интензивни преговори.
На 31 януари т.г. Министерският съвет одобри включването на допълнителни мерки в Националната пътна карта с дейности по сътрудничество с ОИСР за тригодишния период от 2023 до 2025 г. Те имат за цел да подпомагат напредъка на България в процеса на присъединяване към ОИСР.