Дължим на обществото безпристрастно и срочно правораздаване. Това каза служебният министър на правосъдието Мария Павлова при откриването на организирана от министерството дискусия с магистратската и академичната общности по повод предложения за промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ).
Срокът на обществени консултации по закона беше удължен с 20 дни, защото бяха подадени много предложения по текстовете. В Министерството на правосъдието продължават да се получават становища, като до момента те са над 500 страници, каза Павлова.
Някои от предложенията са съвсем нови и до момента не са били застъпени в идеите. Предстои всички предложения да бъдат обобщени и да се прецени кои от тях да влязат като идеи за промени в закона, посочи министърът.
Според нея промените в ЗСВ трябва да бъдат обмислени. Не трябва да се пристъпва с припряност, каквато тенденции има напоследък, каза тя. 
Сред проблемните области в текстовете са командироването на магистрати, както и тези за атестирането и конкурсите. 
Правомощията на Общото събрание на прокурорския и съдебния съвет също са част от засегнатите промени.