В Плевен днес започва XIV Национална конференция по авиационна, морска и космическа медицина. Организатори са Българското сдружение по авиационна, морска и космическа медицина, Висше военновъздушно училище (ВВВУ) "Георги Бенковски" и Военномедицинска академия (ВМА). Това съобщи Валя Минкова, старши експерт "Връзки с обществеността" във военновъздушното училище. 
Научният форум ще се състои в Изнесения комплекс за авиационно образование на ВВВУ "Георги Бенковски" в Плевен. 
В  четирите научни сесии "Авиационна и космическа медицина", "Морска медицина", "Авиационна и морска психология" и "Разни" ще бъдат представени 39 доклада от представители на 14 университета, многопрофилни болници, ВМА, Съвместно командване на специалните операции и Българския червен кръст.
Конференцията ще бъде открита от председателя на Българското сдружение по авиационна, морска и космическа медицина полк. проф. д-р Любомир Алексиев, д.м. и началника на Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" бригаден генерал Юлиян Радойски, които ще изнесат и пленарни доклади. Научният форум ще продължи до 1 юни.
Припомняме, че вчера във ВВВУ "Георги Бенковски" бе открита лаборатория за космически изследвания. Тя е с 12 работни места, оборудвани с компютърни системи и осем места за практическа работа със сателити, които ще подпомагат обучаемите по новата магистърска програма "Космически инженеринг и технологии".