Национален форум "Демографското бъдеще на България - инвестиции в технологии, инфраструктура и човешкия капитал"  започва от 11:00 ч. днес в хотел "Маринела", съобщиха от медийната група "Стандарт", организатор на събитието. 
За участие в дискусията са поканени служебните министри на труда и социалната политика Ивайло Иванов, на икономиката д-р Петко Николов, на образованието проф. Галин Цоков и на здравеопазването д-р Галя Кондева, заместник-министърът на иновациите и растежа проф. д-р Георги Ангелов. Те ще представят приоритетите на ведомствата си за демографското развитие и общите програми, които осъществяват. Във форума ще участват и кметове, представители на бизнеса, синдикатите, БАН, университетите, неправителствените организации, които ще направят своите предложения за мерки, които да сложат край на негативните демографски тенденции у нас.
Форумът е част от националната кампания "Да! На българската икономика", която медийната група организира и провежда за осма поредна година. Това е най-голямата национална кампания, която среща властта с бизнеса, науката и неправителствения сектор в търсене на общо решение на въпроси, свързани с икономическата трансформация и пазара на труда, с развитието на регионите и със защита на българската икономика, посочват организаторите й. 
Целта на форума е да бъдат представени както мерките, така и стратегията в дългосрочен план за извеждането на България от демографския проблем. Амбицията на дискусията е да излезе с декларация, призоваваща народните представители от 50-ото Народно събрание да приемат демографското развитие на България за стратегически държавен приоритет и да направят до края на годината национална стратегия за демографското бъдеще на България.
Сред акцентите на дискусията ще бъдат: социален – ниската раждаемост, високата смъртност, лошите условия на здравеопазване и образование, икономически – ниските доходи, липсата на растеж, икономическото неравенство за регионите и лошата инфраструктура, миграционен – напускането на младите и образовани хора, мигрантските процеси в резултат на войните.  В рамките на форума ще се дискутират както тези аспекти, така и досега направените предложения, които са главно по линия на репродуктивното здраве, засилената профилактика, обезщетенията за майчинство и други.
Как да върнем българите от чужбина и какво би мотивирало младите да останат и да градят семейство и кариера у нас е сред основните теми на форума, посочват организаторите му. Влиянието на миграционните процеси върху пазара на труда е тема, която също ще бъде дискутирана по време на форума. 
В хода на дискусията ще бъдат представени последните данни на НСИ и предложенията на учени и неправителствени организации за решаване на демографските проблеми.  Изследванията на Института за пазарна икономика, БАН и други икономически центрове, доказващи увеличаващата се ножица между градове и села, между Севера и Юга, също ще бъдат част от дискусията. 
Продължение на форума "Демографското бъдеще на България - инвестиции в технологии, инфраструктура и човешкия капитал" в рамките на 2024 г. ще бъдат поредица от регионални дискусии. Те ще са в областите, които се сблъскват с намаляване на населението и имат под средните за страната икономически показатели за активност и ефективност, налице е значителна изходяща мобилност на младите работници, но също така са с потенциал да променят демографските тенденции: Благоевград, Смолян, Пазарджик, Кърджали, Хасково, Силистра, Добрич, Търговище, Разград, Шумен, Видин, Монтана.