Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви реда за видеонаблюдение и видеозаснемането на вота на 9 юни. В решението си от ЦИК са записали, че видеонаблюдение в реално време и видеозаснемане ще има във всички секции след края на изборния ден, с изключение на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия, в избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора, местата за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги и избирателните секции извън страната.
Техническото и логистичното осигуряване на видеонаблюдението и видеозаснемането се извършва от Министерския съвет, а устройствата се предават на секционните избирателни комисии (СИК) в изборния ден.
От ЦИК са записали още, че запис от преброяването и съставянето на протокола трябва да има дори когато по технически причини е прекъснато онлайн излъчването.
Устройството за видеонаблюдение се включва от председателя на СИК след обявяване на гласуването за приключило и се изключва от същия след подписване на протоколите от всички членове на СИК.
От Министерски съвет трябва да осигурят публичен достъп до страница, различна от тази на ЦИК, на която на всеки гражданин на територията на страната да може да наблюдава чрез картина и звук преброяването на гласовете и съставянето на протокола на секционната избирателна комисия, добавят от ЦИК. Устройствата трябва да позволяват разчитането на номерата в хартиената и бюлетината от машинното гласуване, както и начина, по който е гласувано. Трябва са е възможен и запис на произведеното видеонаблюдение върху технически носител.
След подписване на протоколите на СИК и изключване на  устройството за видеонаблюдение, СИК опакова устройството и техническия носител на видеозаписа и го предава на Районната избирателна комисия (РИК)
Записите се публикуват на място, определено с решение на ЦИК, за срок от една година. 
Данните от видеозаснемането се съхраняват до следващите избори за членове на Европейския парламент от България, става ясно още от решението.
На втория тур на местните избори през 2023 година общо 6600 секции от 6899 изборни секции, които попадат в изискванията за осигуряване на видеоизлъчване, са предавали на живо броенето на бюлетините в нощта на втория тур на местните избори, съобщиха от пресцентъра на Министерството на електронното управление. 
За всяка секция е използвано устройството от първия тур, а за секциите с установени от секционните избирателни комисии проблеми, „Информационно обслужване“ АД е предоставяло нови устройства.
Така излъчването на живо е било осъществено в над 95% от изборните секции. Подобен висок резултат бе постигнат и на първия тур на изборите, когато в реално време излъчваха 11 103 от общо 11 654 секции, или над 95%, уточняват от министерството.