Ловешкото Сдружение „Знание“ започва едногодишна инициатива „Заедно за многообразие“ (Diversity Together) с дейности, насочени към зачитането на човешкото достойнство, недопускане на дискриминация на работното място, в училище и в обществото, както и към по-добро разбиране на това какво е равнопоставеност, уважение на многообразието и включване. Това съобщи за БТА Ралица Попова от сдружението.
По думите ѝ инициативата, която е на стойност 20 хиляди евро, е финансирана от Европейския съюз и Фондация „Работилница за граждански инициативи“ по проект „Права и ценности“. 
Дейностите са започнали през април и ще продължат до 31 март 2025 г. Направено е проучване на нагласите на жителите на общините в област Ловеч по темата „Дискриминация и изключване“. Над 200 души са попълнили анкетата.
„Предстои да дискутираме анализа на това количествено проучване. След това тези резултати ще ни послужат да направим програмите за четири групи заинтересовани страни, които ще се включат в обучение на тема: „Многообразие“, обясни Попова.
Групите са млади хора, на възраст 15-29 години, представители на медии, на бизнеса и институции. „В самите обучения имаме специфичен фокус за всяка група. За младите хора ще наблегнем на това какъв е процесът за формиране на предразсъдъци и стереотипи и как дискриминацията се отразява на тяхното развитие. С бизнеса ще говорим за това каква е връзката между многообразието на работното място и печалбата, с институциите - дали имат политики за многообразие и местно развитие. С медиите се надяваме да поговорим за това как да се отразяват събития, които включват темата за многообразието“, посочи Попова.
След обученията са предвидени практически ателиета „СТОП! Дискриминация!“, по време на които знанията, които са получили участниците, ще могат да приложат на практика и да предложат инициативи, с които да покажат как многообразието е ценност.